Kontakt
Strona główna

Serwis Tachografów

Prawidłowe działanie tachografu zapewnia jego sprawdzenie przez warsztat, który ma upoważnienie Głównego Urzędu Miar. Sprawdzenie to przeprowadza się po każdej:

 - naprawie urządzenia,

 - po jakiejkolwiek zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu,

 - po zmianie opon,

 - gdy czas UTC urządzenia różni się od czasu UTC o więcej niż 20 minut,

 - przy zmianie numeru rejestracyjnego,

 - i przynajmniej raz w okresie dwóch lat od ostatniej kontroli.

(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2002 z  dnia 13 czerwca 2002r.)

Tachografy analogowe to urządzenia rejestrujące czas pracy oraz prędkość pojazdu, w którym jest zamontowany.

 

Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi w zakresie:

- naprawy tachografów analogowych,

- montażu tachografów,

- sprawdzenia metrologicznego tachografów z wydaniem poświadczenia badania (tabliczka pomiarowa),

- oraz wykonujemy odczyty z kart kierowców i tachografów cyfrowych.

 

     Okres ważności sprawdzenia analogowych tachografów samochodowych regulują zapisy §7 ust.  1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub napraw sprawdzenia urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych (Dz.U.Nr33, poz 295).

Okres ważności sprawdzenia liczy się od daty naniesionej na tabliczce pomiarowej i wynosi 24 miesiące.

 

Sprawdzenie traci swoją ważność przed upływem 24 miesięcy   w przypadku:

- kiedy nastąpi uszkodzenie tachografu,

- lub uszkodzenie zabezpieczeń nałożonych na tachograf lub pojazd.

Serdecznie zapraszamy do naszego warsztatu naprawy, instalacji i sprawdzania tachografów analogowych. Posiadamy upoważnienie GUM oraz przeszkolony personel w zakresie świadczonych usług. KOntakt i dodatkowe informacje pod numerem telefonu (41)3454110.

 

Zapraszamy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00

oraz w sobotę od 7:00 - 14:00.

 

 

Adres Firmy 

Usługi Transportowe Waldemar Gierczyński

26-200 Końskie, ul.Piłsudskiego 124

Warsztat  Naprawczy

tel. kom 600245282

warsztat@gierczynski.com

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

tel./fax 413724058

oskp@gierczynski.com

Sklep Części i Akcesoria Truck

tel./fax 413753878

tel. kom. 505614940

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd